Ändringar i uttalanden om gemensam revision - RevU 17

2018-04-18 13:02

FAR:s policygrupp för revision beslutade 12 mars 2018 om ändringar i uttalandet om gemensam revision, RevU 17.

Ändringar har gjorts i de båda exemplen på revisionsberättelser och träder i kraft på revisionsberättelser som avges 1 april 2018 eller senare.

Med anledning av dessa ändringar har även Exempel på revisionsberättelse i bostadsrättsförening gemensam revision utförd av kvalificerade och icke-kvalificerade revisorer uppdaterats.

Taggar: Revision