"Nya Reko ger förståelse för varandras yrkesroller"

2017-10-27 08:13

Arbetet med nya Reko fortsätter med oförminskad intensitet. Den färska upplagan ska hjälpa auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter att stärka yrkesrollen och höja värdet på auktorisationen.

– Ett av målen vi har med den nya upplagan är att fler ska använda Reko oftare. Det finns väldigt mycket bra vägledning att få om man bara tar sig tid att använda den flitigare, säger Ann-Sofie Kjellberg, auktoriserad redovisningskonsult på PwC och aktiv i FAR:s Rekogrupp.

I den nya upplagan, som vänder sig både till redovisningskonsulter och lönekonsulter, ska båda yrkesgrupperna känna igen sig och hitta stöd i sitt dagliga arbete. Sophie Poppendicker, auktoriserad lönekonsult på BDO och aktiv i FAR:s Rekogrupp ser flera fördelar med den nya upplagan.

Gemensam standard bra

– För de lönekonsulter som ännu inte är auktoriserade kommer nya Rekoboken vara ett stöd inför den dag de vill auktorisera sig. Dessutom är det en stor fördel för våra kunder att vi jobbar efter en gemensam standard, säger hon.

I arbetet med Rekoboken förutsätter man att målgruppen har hunnit en bit i digitaliseringsprocessen. Upplagan blir också anpassad till det nya digitala affärslandskapet.

– I och med att nya Rekoboken skrivs för både redovisningskonsulter och lönekonsulter kommer yrkesgrupperna också att få en bättre förståelse för varandras roller, säger Ann-Sofie Kjellberg.

Nya Reko lanseras i januari 2018.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Lönekonsult, Redovisningskonsult, Reko