IT-kompetens hett vid nyrekrytering

2017-10-24 07:13

Teknisk kompetens med inriktning på IT. Det är vad revisionsbyråerna efterfrågar. Kandidaterna söker i sin tur efter ”det goda företaget”.

Efterfrågan på civilingenjörer och personer med annan teknikinriktad utbildning ökar hos Big 7. Knappast en överraskning för någon som hört talas om digitaliseringstrenden i samhället i stort. Företagen som är revisionsbyråernas kunder efterfrågar mer IT-revision, dataanalyser och stöd inom IT-säkerhet.

– Vi har historiskt rekryterat i princip 100 procent civilekonomer, nu går vi mot att söka fler med teknisk profil. Sakta bygger vi upp den kompetensen, säger Agneta Strandberg, HR- direktör på EY.

Behovet är stor

Anna Pontén, ansvarig för HR & Talent på Deloitte, säger att hennes företag anställt civilingenjörer sedan flera år men att behovet aldrig varit större än nu.

– Till exempel behöver våra kunder hjälp med att säkra att de följer den kommande dataskyddsförordningen, säger hon.

Om vi vänder på det, vad vill kandidaterna ha när de söker jobb? Företagskulturen och möjligheten att utvecklas är grundläggande, menar de HR-ansvariga som gärna lyfter fram sina satsningar på trivsel, mentorsprogram och kompetensutveckling.

"Det goda företaget"

Men frågor som ökar mest på intervjuerna rör sådant som hållbarhet och jämställdhet. Speciellt från studenter som letar sitt första jobb.

– Vi kan se att det nya som tas upp är ”det goda företaget”. Som möjligheten att jobba med volontärprojekt, säger Agneta Strandberg.

Marianne Sandén-Ljungberg, vd på Mazars, ser samma trend inom vad som lockar kandidater.

– Vi får en hel del frågor som rör hållbarhet och andra CSR-frågor. Dels vill många jobba med uppdrag inom det området, dels är det viktigt att vi själva är ett hållbart företag, säger hon.

Jämställdhet är ett viktigt område för många.

– Är det lika löneutveckling för kvinnor och män – och hur är det att komma tillbaka efter föräldraledighet? Den typen av frågor blir allt vanligare, säger Marianne Sandén-Ljungberg.

Text: Linda Vikström