Viktiga frågor vid vårens stämmor

2017-03-06 11:52

De institutionella ägarna säger till FAR att den nya revisionsberättelsen kommer att uppmärksammas vid vårens årsstämmor i börsföretagen. Revisorn förväntas att pedagogiskt förklara utformningen, inte minst avsnittet ”särskilt betydelsefulla områden”.

Andra områden som kan komma upp är jämställdhet och ersättning till ledande befattningshavare liksom frågor kring individuella styrelseval och behovet av att höja styrelsearvoden. Förutom dessa generella områden blir det självklart fokus på företagsspecifika frågeställningar. 

Taggar: Nya revisionsberättelsen