Uppdaterade översättningar av revisors rapport enligt RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt

2017-03-15 08:46

Med anledning av uppdateringar i Samlingsvolymen Revision 2017 av exempel i RevR 5 har FAR uppdaterat de engelska översättningarna.

Med anledning av uppdateringar i Samlingsvolymen Revision 2017 av exempel i RevR 5 har FAR uppdaterat de engelska översättningarna. Följande exempel finns översatta till engelska:

  • Exempel 1 Revisors rapport avseende nya (eller omarbetade) finansiella rapporter över historisk finansiell information
  • Exempel 2 Revisors rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information
  • Exempel 4 Revisors rapport avseende prognos
  • Exempel 5 Revisors rapport avseende proformaredovisning.

Taggar: Revision