Skarp kritik mot Välfärdsutredningen

2017-03-14 13:52

24 februari 2017 var sista dagen att lämna remissyttrande på betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) – även kallad Välfärdsutredningen. I branschen är kritiken hård.

Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning för privata välfärdsföretag har fått massiv kritik. Nästintill samtliga instanser som lämnade synpunkter senast 24 februari 2017 säger ett rungande nej till förslaget att begränsa vinsterna i välfärden till statslåneräntan plus sju procent av bolagens operativa kapital.

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) – den så kallade Välfärdsutredningen – har visserligen applåderats av LO och Kommunal.

SKL ger i sin remiss ett å-ena-å-andra-sidan-svar där de anser att det är angeläget att de offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till det som de är avsedda för. Samtidigt föreslår SKL att beslut om modell för vinstbegränsning inte ska fastställas förrän utredningens slutbetänkande lämnats.

För övrigt har ett övervägande antal av de fler än 100 instanser som lämnat remissyttranden varit hårda i sin dom.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Läs hela texten på Balanswebben