Regeringen backar kring 3:12-reglerna

2017-03-22 09:27

Nu backar regeringen kring de kritiserade 3:12-reglerna. I ett omgjort förslag som ska ut på remiss har flera ändringar gjorts.

Regeringens förslag till nya 3:12-regler har mötts av stark kritik. När remisstiden gick ut kunde konstateras att flera tunga instanser reagerat på utredningen Översyn av skatteregler för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Bland annat har kritik riktats mot att skatten höjs om förslaget blir verklighet.

Nu har regeringen lyssnat på kritiken. I det förslag som i dag sänds ut på remiss har regeringen gjort en del ändringar. Bland annat sänks inte schablonbeloppet, och inte heller går regeringen vidare med förslaget att höja löneuttagskravet. Även beräkningen av det lönebaserade utrymmet justeras skriver finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund i en debattartikel i DI.

Förslaget justerat

”De förslag som Utredningen om översyn av 3:12-reglerna tog fram skulle slå hårt mot de allra minsta företagens förutsättningar och regeringen har därför på flera punkter justerat förslagen för att säkerställa att det även i fortsättningen finns goda förutsättningar att starta och driva företag i Sverige.” skriver ministrarna i debattinlägget.

Enligt det något omgjorda förslaget till nya 3:12-regler föreslås att ägarskiften mellan närstående underlättas. Beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, och kapitalandelkravet utformas som ett nytt tak för det lönebaserade utrymmet. Uppräkningen av sparat utdelningsutrymme föreslås också begränsat, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Regeringen föreslår också att skattesatsen inom gränsbeloppet höjs till 25 procent. Samma som gäller för onoterade andelar.

Reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018 och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017. Om det ska bli möjlighet måste en proposition läggas fram senast nästa höst, så att riksdagen kan fatta beslut om de nya reglerna innan årsskiftet.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Fåmansbolagsreglerna