Kunderna fortsätter efterfråga proaktiv bransch

2017-03-07 09:42

Branschens stora utmaning: att bli mer proaktiv gentemot sina kunder. Så kan Kundmonitorn 2016 sammanfattas.

För andra året i rad har Aalund Nordic i samarbete med FAR genomfört Kundmonitorn i Sverige. Undersökningen där företagskunder får tycka till om sin revisions- eller redovisningsbyrå visar vilka områden som är viktiga för byråerna att fokusera på i relationen med kunderna.

– Resultatmässigt håller det i sig från förra året. Den största skillnaden i år är att flera byråer som låtit genomföra undersökningen lagt fokus på redovisningskunder i stället för revisionskunder, säger Markus Sjöholm, marknadschef Aalund Nordic.

Precis som föregående år visar Kundmonitorn att den största delen av kunderna är nöjda med sin byrå och upplever att personkemin mellan dem och rådgivaren fungerar bra. Kunderna är också väldigt nöjda med den yrkesmässiga kompetensen och kvaliteten av själva tjänsterna.

Bättre råd efterfrågas

Det som däremot efterfrågas är att revisorerna och redovisningskonsulterna blir mer proaktiva och bättre på att ge råd och komma med vägledning.

– En tydlig önskan från kunderna som svarat på Kundmonitorn är att de är nöjda med byråerna på flertalet områden men att de önskar mer värde från det nuvarande samarbetet i form av ännu mer hjälp och proaktivitet, säger Markus Sjöholm.

Att relationen och närheten till kunden fungerar bra är förutsättningarna för att lyckas. Eftersom flera kunder svarat att den personliga kemin i samarbetet stämmer finns en bra grund för branschen att bygga vidare på.

Inte prisvärt

Det som kunderna framhållit som mindre bra är utbytet av tjänsterna i förhållande till arvodena samt att processen då kontaktpersonen byts ut ofta är påfrestande för kunden.

– Att lyckas undvika den påfrestande processen med att byta ut kontaktpersonen, vara proaktiv och komma med nya lösningar är faktorer som utmärker en duktig och kundmedveten byrå, säger Markus Sjöholm.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se