Antal uppdragskontroller vid ISQC1-övervakning

2017-03-16 13:29

Med hänvisning till besked från Revisorsnämnden, fattade Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet vid möte den 14 mars 2017 ett nytt principbeslut gällande antalet uppdragskontroller vid kvalitetssäkring enligt ISQC1.

Sker övervakning varje år, vartannat år eller vart tredje år är det tillräckligt att kontrollera minst ett revisionsuppdrag per utvald revisor. Om däremot övervakning sker vart fjärde år, vart femte år eller vart sjätte år ska minst två revisionsuppdrag kontrolleras per utvald revisor. Övervakning får inte ske mer sällan än vart sjätte år.

ISQC1-övervakning
1-3 år = minst ett revisionsuppdrag per utvald revisor.
4-6 år = minst två revisionsuppdrag per utvald revisor.

Taggar: Revision, Revisorsnämnden