Vem har gjort årets Bästa redovisning av hållbarhet?

2017-05-03 09:15

Om två veckor får vi svaret. 18 maj på IVA konferenscenter i Stockholm delar FAR ut priset till det företag som lyckats bäst med sin redovisning av hållbarhet. Anmäl dig nu och var på plats när priset delas ut.

De nya reglerna om hållbarhetsrapportering ska tillämpas sedan årsskiftet 2016/17. Det innebär att hållbarhetsfrågorna i allt högre grad hamnar på styrelsens bord. De nya reglerna omfattar miljö, mänskliga rättigheter, personal och sociala förhållanden samt anti-korruption. Hur redo är företagen? Det ska vi diskutera tillsammans med en namnkunnig panel. Men först delar vi ut priset för Bästa redovisning av hållbarhet.

Juryn för Bästa redovisning av hållbarhet består av FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling

– Vi i gruppen slår fast vilka kriterier vi utgår från, och det är ungefär samma som förra året, säger Isabelle Hammarström, PwC.

Ska vara oberoende granskad

För att kvalificera sig för tävlingen krävs att hållbarhetsinformationen är oberoende granskad i enlighet med vedertagen standard samt att granskningen utförts av en FAR-ansluten byrå.

– Det är viktigt att förstå den kontext vi verkar i, det vill säga att bolagen vi tittar på ska vara oberoende granskade. Det gör att det blir en klar övervikt av bland annat stora och statliga bolag, säger Andreas Drugge, Deloitte.

Utvärderas av två byråer

Alla svenska företag som uppfyller kriteriet om oberoende granskning, och som juryn identifierat, ingår i tävlingen. De utvärderas sedan av juryn i olika steg. De senaste åren har det rört sig om ett sjuttiotal företag. Av dessa nomineras ett antal som utvärderas ytterligare och poängsätts. Varje redovisning utvärderas av två byråer, som inte får vara den byrå som utfört granskningen av redovisningen.

Några av kriterierna som juryn tittar på är:

  • Styrelsens ansvar
  • Väsentlighet och involvering av intressenter
  • Mål och strategier
  • Risker och möjligheter
  • Värdeskapande, integrering och innovation
  • Anpassning till ny lagstiftning

– Vi ser över kriterierna varje år så att de är så relevanta som möjligt, säger Isabelle Hammarström.

Prisutdelningen:

Var: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
När: 18 maj klockan 8.30-10.00, frukost från 8.00
Moderator: Per Grankvist, journalist och hållbarhetsexpert.
Paneldeltagare: Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY, Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, Susanne Arvidsson, docent och universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, och Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling med flera.

Anmäl dig till årets prisutdelning.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Bästa redovisning av hållbarhet