Skräddarsydd kontorsförsäkring för dig som FAR-medlem

2017-05-22 13:16

Vart vänder du dig om ditt företag råkar ut för en brand eller ett inbrott? Vad händer om ni inte anser att ni ska betala en fordran? Vad gör du om personalen skadar sig under en tjänsteresa eller vid ett olycksfall på kontoret?

En kontorsförsäkring hjälper dig i många situationer. Som medlem i FAR har du möjlighet att teckna en kontorsförsäkring som vi har tagit fram tillsammans med Willis Towers Watson. Den ger ett omfattande och anpassat försäkringsskydd till dig och ditt företag.

Försäkringen omfattar flera moment som hjälper dig vid exempelvis skada på din egendom, avbrott som drabbar verksamheten till följd av egendomsskadan, tvister samt skador under tjänsteresa.

Förmånliga premier

Kontorsförsäkringen ingår i ett gruppförsäkringsprogram som kontinuerligt följs upp för att hela tiden se till att det anpassas efter medlemmarnas risker. Därför kan vi erbjuda dig förmånligare premier och villkor jämfört med om ett enskilt företag skulle köpa sina egna försäkringar.

Om du har frågor kring försäkringen, ring 08-587 095 87, mejla farforsakring@willis.se eller gå in på www.farforsakring.se och läs mer.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se