Nytt exempel på intyg och uppdragsbrev för insättningsgaranti

2017-05-22 08:34

FAR:s specialistgrupp för finansiella företag har tagit fram exempel på intyg samt uppdragsbrev för granskningen av instättningsgarantin.

Institut och EES-filialer som omfattas av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten (Riksgälden). Revisorn ska granska uppgifterna som ligger till grund för avgiftens storlek. Underlaget för beräkning av avgiften har ändrats för 2016 till följd av EU harmonisering. Granskningen som ska utföras följer SNT 4400.

Taggar: Revision