Mazars blir revisorer i Allra

2017-05-12 11:42

Mazars tar sig an uppdraget att bli revisorer i Allra.

Det var i mars som Deloitte avgick som revisorer i Allra efter misstanke om brott. Revisionsbyrån lämnade även en anmälan till Ekobrottsmyndigheten (EBM) för vidare utredning.

Sedan dess har Allra haft svårt att hitta nya revisorer och bett Bolagsverket om hjälp. Nu har Mazars erbjudit sig att bli revisorer i Allra.

– Det är viktigt och rätt att ett bolag har en revisor även om man befinner sig i en besvärlig situation. Där har vi hörsammat signaler från FAR och vi delar den uppfattningen. Vi har även gjort bedömningen att vi har förmågan och resurserna att genomföra revisionen, säger Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars och tillägger:

– Det här är ett bra uppdrag för oss som är i linje med den väg Mazars vill gå. Vi vill jobba med finansiella bolag och växa i det segmentet.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström välkomnar Mazars beslut.

– Allra måste få en bra revision, det ligger ett stort samhällsintresse i det. Därför är det väldigt positivt att Mazars tar ansvar och ställer upp med revisorer som är licensierade för finansiella företag.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se