Hur blev nya revisionsberättelsen i börsbolagen?

2017-05-29 08:58

FAR har tittat närmare på vårens revisionsberättelser i 78 företag på OMX Nasdaqs lista för stora bolag. Bakgrunden är den utvidgade revisorsrapporteringen om särskilt betydelsefulla områden.

Nytt i den nya revisionsberättelsen är ny struktur och mer utvecklade avsnitt om styrelsens respektive revisorns ansvar. För företag av allmänt intresse ska dessutom inkluderas ett avsnitt om särskilt betydelsefulla områden (SBO:s). Här ska de områden som enligt revisorns professionella bedömning varit de mest betydelsefulla i revisionen av de finansiella rapporterna väljas ut från de områden som kommunicerats med revisionsutskottet och styrelsen.

– Syftet med SBO:s är att revisorn blir mer transparent. Läsaren får samtidigt en slags läsanvisning till årsredovisningen mest intressanta områden. Dessutom ges en bättre bild av revisorns arbete, säger Lars Egenäs, revisionsspecialist på FAR.

Vad blev då utfallet efter att de större bolagen på OMX Nasdaq rapporterat sina årsredovisningar med tillhörande revisionsberättelser?

I nivå med Storbritannien

Av 78 rapporterande bolag, där den nya revisionsberättelsen har tillämpats, är genomsnittet på antalet SBO:s per revisionsberättelse tre stycken. Detta ligger i nivå med bland annat Storbritannien som var tidigt ute med att tillämpa nya revisionsberättelsen.

Spridningen i antal SBO:s per berättelse är allt från ett till sju. Rapporterade SBO:s kan delas upp i tio huvudområden som täcker 94 procent av hela populationen.

– Det står revisorn fritt att beskriva SBO:s i det enskilda fallet. Det ska bli intressant att följa upp utvecklingen om två-tre år och då analysera vad användarna av revisionsberättelsen tycker.

Vad tycker du själv efter att ha tittat på 78 bolag – ger SBO:s en bättre och mer transparent bild av företagen och revisorns arbete?

– Ja, det är min uppfattning. Jag har hört från FAR-medlemmar hur dialogen med revisionsutskott har påverkat företagens rapportering på ett positivt sätt. En annan fördel är att även aktieägare som inte är med på stämman får ut mer av revisionen, säger Lars Egenäs.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Nya revisionsberättelsen, Revision