SEK tar hem priset för Bästa redovisning av hållbarhet

2017-05-18 09:26

AB Svensk Exportkredit (SEK) imponerade på juryn till FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet 2016 och gick segrande ur striden.

I hård konkurrens var det slutligen SEK som kammade hem blommor, diplom och äran att vinna Bästa redovisning av hållbarhet 2016 – ett pris FAR årligen har delat ut sedan 2003.

– Det känns helt fantastiskt roligt! Det är jättefint betyg för kommunikationen av SEK:s hållbarhetsarbete, säger Edvard Unsgaard, ansvarig för SEK:s årsredovisning.

Prismotiveringen lyder:

”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat påbörjat anpassningen till kraven i årsredovisningslagen och beaktar på ett relevant sätt FN:s hållbarhetsmål. Trots att redovisningen är informativ är den koncis och användarvänlig.”

– Det är kul att premiera företag som tar hållbarhet på allvar. För oss på FAR är det också intressant att följa trenderna och se hur alltfler integrerar hållbarhet i affärsmodeller och rapportering, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

Temat för priset i år har varit Anpassning till ÅRL. Och det var ett gediget arbete utfört av juryn, som utvärderade cirka 80 hållbarhetsredovisningar mot nio olika kriterier som bedömts som viktiga för en bra hållbarhetsredovisning.

De nio kriterierna är:

  • Styrelsens ansvar
  • Väsentlighet och involvering av intressenter
  • Mål och strategier
  • Risker och möjligheter
  • Balans, transparens och användarvänlighet
  • Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper
  • Värdeskapande, integrering och innovation
  • Värdekedjan
  • Anpassning till ÅRL

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Varför tror du att ni vann?

– Vi har lyckats integrera hållbarhetsarbetet så att det finns med i hela vårt företag och framförallt i redovisningen. Något som varit både lätt och svårt. Hemligheten bakom att det har fungerat så bra är att vi har haft nära samarbete mellan kommunikationsavdelningen och de som har jobbat med hållbarhetsfrågorna, säger Edvard Unsgaard.

Hur ska SEK fira priset?

– Vi ska äta tårta med alla medarbetare i morgon fredag. Alla som har jobbat i ett finansiellt bolag vet att det är många som bidrar till att årsredovisningen kommer till. Det ska bli jättekul att fira vinsten tillsammans, tillägger han.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Bästa redovisning av hållbarhet