Tre av fyra godkända vid konsultexamen

2017-06-09 09:15

Vid senaste redovisningskonsultexamen, 25 april, fick 19 av 26 FAR-medlemmar godkänt resultat vilket motsvarar 73 procent.

– Precis som vid examen i höstas är det tydligt att det har varit en väl förberedd grupp konsulter som skrivit provet, säger Sofia Wallebom, ansvarig för redovisningstjänsterna på FAR.

Det upplägg FAR har inför examen med en förberedelsekurs tror Sofia är en av nycklarna till att så många blir godkända.

– Vi tror på vår modell med en översiktlig förberedelsekurs på en dag. Idén är att deltagarna därefter själva väljer var de behöver fördjupa sig innan det är dags att gå upp och skriva examen.

Några delgodkända

Den 17 november 2015 ändrades tentamensupplägget och öppnade upp möjligheten till att bli delgodkänd. Av de som inte blev helt godkända vid detta tillfälle behöver endast 15 procent tenta om den ena delen, det vill säga de är delgodkända.

De som inte klarade examen den här gången kommer att få möjlighet att diskutera vilka områden som behöver förbättras och vilket stöd FAR kan erbjuda.

Nästa examenstillfälle är november 2017.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Redovisningskonsult