Taxonomi för årsredovisning och revisionsberättelse i XBRL-format

2017-06-15 15:01

Bolagsverket har tagit fram en taxonomi för svenska årsredovisningar baserat på K2 och en för revisionsberättelse för aktiebolag utan koncernredovisning. Allt har skett inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.”.

FAR har ansvarat för klassificeringen av innehållet i revisionsberättelsen. Klassificeringen har under våren 2017 diskuterats inom FAR:s policygrupp för revision, allt för att adressera kvalitet och användbarhet. Därefter har klassificeringen vidarebearbetats av FAR med stöd av representanter från föreningen XBRL Sweden. Förslaget till taxonomi har slutligen tagits fram av FAR och Bolagsverket.

Under perioden 29 maj-13 augusti pågår en Public Working Draft (PWD)-period för att adressera externa intressenter. Frågor och synpunkter om taxonomin för revisionsberättelsen kan skickas till lennart.iredahl@far.se eller johanna.svensson@far.se. Mer information om projektet finns på taxonomier.se

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Revision, XBRL