Redovisning enligt RedU9 vid tillämpning av K2

2017-06-29 13:38

FAR ändrade i december 2016 RedU9 på grund av ändringar i K2. Detta innebar att FAR bedömde att RedU9 inte längre är tillämplig om bostadsrättsföreningen tillämpar K2.

Viktigt att notera är dock att det finns en övergångsregel i K2 som innebär att p 2.6 kan tillämpas även för räkenskapsåret 2016. Detta innebär att för transaktioner genomförda under 2016 kan alltså RedU9 fortsatt tillämpas även för K2-föreningar. Däremot är det inte möjligt för 2017. För mer information läs här.

Taggar: BRF, K2