Förtroendet för branschen fortsatt högt

2017-06-29 13:16

Fem år efter senaste undersökningen följer FAR upp hur förtroendet ser ut för revisions- och redovisningsbranschen.

Av Förtroendeundersökning 2017 framgår att politiker (90 procent) och företagsledare (88 procent) är de som uttrycker ganska stort eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen.

– Jag är jätteglad att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Trots alla förändringar och utmaningar är revisorn kvar i absoluta toppen på förtroendeligan. Det är bara läkare, poliser och domare som matchar revisorn, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Branschens relevans och attraktionskraft

Hos allmänheten är det däremot endast 45 procent som visar ganska eller mycket stort förtroende.

– Det är naturligtvis angeläget att få ett högre förtroende även från allmänheten, det handlar om branschens relevans och attraktionskraft. Tillsammans med alla våra medlemmar måste vi nu hitta nya sätt att beskriva den stora nytta som revisorn, redovisningskonsulten, lönekonsulten och skatterådgivaren gör, säger Dan Brännström vidare.

Syftet med undersökningen har varit att få kännedom om förtroendet för branschen men också ta reda på hur känd FAR är som branschorganisation bland tre olika målgrupper; politiker, företagsledare och allmänheten.

Undersökningen visar att kännedomen om FAR är låg bland allmänheten. 79 procent känner inte till FAR och 9 procent känner bara till namnet. 5 procent uppger att de känner till FAR ganska eller mycket bra.

Vad kan man göra åt det, Dan Brännström?

– FAR:s ambition är att vara en stark röst i samhällsdebatten. Då är det naturligtvis bra att vara känd. Hur det ska gå till får vi fundera på. Vårt engagemang i Almedalen med start redan från söndag hoppas jag kan bidra positivt.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se