FAR:s lokala verksamhet stöps om

2017-06-28 10:37

FAR:s lokala verksamhet har sedan den skapades 2006 genomgått förändringar. Nu är det dags igen. Och anledningen stavas större medlemsnytta.

– Jag är superpositiv till den lokala verksamheten generellt men den här förändringen är nödvändig att göra tror jag, säger Marianne Sandberg, FAR-ambassadör och revisor på Sandbergs Redovisning & Revision i Linköping.

FAR-ambassadörerna i den lokala verksamheten har sedan 2012, då begreppet FAR-ambassadör skapades, varit ansvariga för att ta fram lokala aktiviteter i respektive region. Under åren har ambassadörerna upplevt att det har varit svårt att själva ta fram aktiviteter som lockar medlemmar att delta. Den tid som krävs för att skapa ett arrangemang har inte upplevts som rimligt i förhållande till den, ibland svaga, respons man får bland medlemmarna lokalt. Däremot har mottagandet bland medlemmarna varit bättre kring de arrangemang som tagits fram och utvecklats centralt hos FAR.

– Det vi gör nu är att flytta över ansvaret för att skapa de lokala aktiviteterna centralt till FAR. Och de regionansvariga ambassadörerna kommer i stället att fungera som en referensgrupp för den lokala verksamheten, säger Bengt Skough, ansvarig för den lokala verksamheten på FAR.

Utvecklar medlemserbjudandet

På det här sättet behåller man den lokala kunskapen men i stället blir ambassadörerna viktiga öron ”mot rälsen” och är med och ger värdefull input till utvecklingen av FAR:s medlemserbjudande.

– Den lokala verksamheten har alltid varit ett jättebra sätt att byta erfarenheter, nätverka och umgås med branschkollegor. Men det har tidigare varit väldigt knutet till person. Om man bor i en region där den lokala verksamheten inte erbjudit några bra aktiviteter är risken stor att man som medlem upplever att man inte får ta del av FAR:s erbjudande. Och i förlängningen kan man känna att den medlemsavgift man bidrar med, bara kommer andra regioner till godo, säger Marianne Sandberg.

Gemensam workshop

För att samla in den kunskap och erfarenhet som finns hos FAR-ambassadörerna är tanken att de en gång per år ska delta i en gemensam workshop med FAR där man fastställer en aktivitets- och årsplan.

– Jag är övertygad om att det kommer att bli något bra av den här förändringen. Medlemmarna kommer förhoppningsvis känna en större medlemsnytta. Det kommer bli en rättvisare fördelning av FAR:s medlemserbjudande över hela landet, säger Marianne Sandberg.

Under verksamhetsåret 2015/2016 deltog 1 582 personer i FAR:s lokala verksamhet.

– Uppslutningen visar tydligt att FAR:s lokala närvaro fyller ett behov av en mötesplats för att diskutera branschfrågor. Och nu utvecklar vi den och gör den ännu bättre, säger Bengt Skough.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se