FAR-kalendern läggs ned

2017-06-12 11:48

I många år har FAR-kalendern varit en uppskattad produkt som medlemmarna både gett till sina kunder och använt själva. Men nu läggs kalendern ner.

Vikande försäljning och miljöhänsyn är två viktiga skäl till beslutet enligt David Nylund, förlagschef på FAR.

– Allt färre använder papperskalendrar och ännu färre ger bort den typen av produkt till sina kunder. Att kalendrarna har en stor miljöpåverkan har varit ett av skälen till att vi valt att sluta tillverka dem, säger David Nylund.

Så vad erbjuder FAR i stället för kalendern? Den FAR-specifika information som funnits i kalendern finns också i tidningen Resultat. Resultat har dels en bilaga, Fakta för företag och företagare, som motsvarar kalenderns Skatt och Redovisning, dels finns en Minneslista som tar upp de närmaste skatte- och redovisningsdagarna som också funnits i kalendern.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se