De klarade skatterådgivarnas auktorisationsprov

2017-06-19 08:20

Full pott för skatterådgivarna. Samtliga som gjorde FAR:s senaste auktorisationsprov blev godkända.

15 juni gjorde fyra skatterådgivare FAR:s auktorisationsprov. Samma dag fick samtliga (tre från PwC och en från EY) reda på att de klarat tentamen.

– Diskussionerna gick väldigt bra. Vi har satt upp vissa kriterier som tentanderna måste kunna identifiera och diskutera. När man tittar över tid på dem som har gjort auktorisationsprovet är utfallet att cirka 90 procent har godkänts, säger Peter Linder, ordförande i auktorisationsnämnden.

Muntlig tenta

Tentamen gick ut på att skatterådgivarna satt var för sig i en 1 – 1,5 timme och löste samma case muntligt. Efter provet diskuterade respektive tentand caset med två ur auktorisationsnämnden i ytterligare någon timme. Auktorisationsnämnden hade därefter ett möte för att gå igenom hur tentanderna hade klarat frågorna och om kriterierna var uppfyllda. Glädjande nog kunde nämnden konstatera att samtliga fyra hade gjort bra ifrån sig.

– En av förutsättningarna för auktorisationen är att man först går FAR:s etikkurs. Det andra kravet är att man får godkänt i den muntliga prövningen efter kursen, vilken fokuserar på etikfrågor. För att bli auktoriserad är det ett krav att man går etikkursen innan, något man också blir hjälpt av när man sedan gör provet, tipsar Peter Linder.

Kommande två auktorisationstillfällen i år är satta till 5 oktober och 16 november. Det kan komma att bli fler datum i höst om nämnden märker av en överanmälan.

De klarade skatterådgivarnas auktorisationsprov 15 juni 2017:

  • Nina Tångring, EY
  • Anders Svensson, PwC
  • Emelie Cedergren, PwC
  • Johan Lundqvist, PwC

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Skatterådgivare