Ska svenska storföretag betala skatt i Sverige?

2017-07-04 14:06

Skatteverket bedömer att svenska storföretag betalar 30 - 50 miljarder mindre i skatt än de borde. SVT hävdar vid granskning att flera inte alls betalar skatt trots stora vinster. Företagen själva förklarar att de bara följer regelverken. Men vad är rätt skatt för företag?

På plats i panelen under FAR:s tredje seminarium fanns Lotta Engzell-Larsson, journalist, Dagens Industri, Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott, (C), Magnus Larsson, ordförande i FAR, Leif Jakobsson, statssekreterare på finansdepartementet, Margareta Nyström, expert Skatteverket, Fredrik Nordström, vd i Fondbolagen, Yvonne Bertlin, CFO och skattechef, AstraZeneca. Modererade gjorde Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Margaretha Nyström inledde seminariet med en kort sammanfattning om OECD:s BEPS-projekt där Sverige också deltar. Ett projekt vars syfte är att motverka att skattebaser urholkas och vinster förflyttas mellan länder genom avancerad skatteplanering.

– Skattefrågan är i högsta grad en global fråga, inte en svensk. Inom ramen för BEPS-projektet har nu 97 länder skrivit under på en minimistandard och dessa länder står för 93 procent av världens omsättning. Vi har börjar rulla ut delar av projektet och vi ser redan att de har fått en positiv effekt.

Viktigt att skilja på begreppen

Vilket ansvar har då näringslivet självt för att betala rätt skatt, undrade Dan Brännström. Att näringslivet har ett ansvar var panelen eniga om. Men man måste också bli mera noggrann med att skilja på begreppen menade Magnus Larsson. 

– Företagens uppgift är att tjäna pengar till ägarna och då har man också ett ansvar att skapa en fördelaktig skattesituation. Men detta ska ju självklart ske inom lagens ramar. Det som har hänt i exempelvis Panamaskandalen är ju kriminella handlingar och det är ju en helt annan sak.

Vilket ansvar har då lagstiftarna? 

– Ett stort ansvar. Att optimera skattesituationen är inte olagligt. Det är det olagliga som är problematiskt. Och där fyller BEPS-projektet en viktig funktion. Inte minst för att värna den svenska konkurrenssituationen, sa Per Åsling.

Fredrik Nordström var ändå hoppfull inför framtiden.

– Skatt som hållbarhetsfråga ökar. Det ser vi tydligt. Fler och fler väljer att investera i bolag som har den här typen av frågor högt på agendan.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Seminariet i sin helhet:

Taggar: Almedalen, Almedalen 2017, Skatt, Skatteverket