Så ska kommunerna mäta kvalitet i välfärden

2017-07-03 13:35

Vård, skola och omsorg kostar totalt 550 miljarder årligen. Men ännu har ingen kunnat visa en hållbar modell för att mäta effektiviteten i dessa verksamheter. Går det ens att mäta kvaliteten?

Först ut att svara på den frågan under FAR:s andra seminarium i Almedalen var Ragne Emardson, forskningschef vid RISE.

– Ja, absolut. Allt går att mäta. Det har hänt mycket inom forskningen de senaste 10-15 åren inom det här området. Nu går det att mäta det omöjliga – ”measuring the impossible”. Det viktiga är att vi enas om vad det är vi ska mäta så att siffrorna blir jämförbara. Och inte minst – mät det som är rätt, inte det som är lätt.

Bakgrunden till seminariet är det pilotprojekt, där bland andra FAR ingår, som ska ta fram ett nationellt kvalitetsindex för välfärdssektorn. I höst börjar man titta på hemtjänsten tillsammans med några utvalda kommuner och regioner. 

Panelen i övrigt bestod av Ilmar Reepalu, särskild utredare med ansvar för Välfärdsutredningen, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör i Vårdföretagarna och Göran Henriks, utvecklingsdirektör.

"Vårdgivarna ska mäta kvalitet"

Ilmar Reepalu hade ingenting emot att man mäter kvaliteten i välfärden. Men då ska man låta professionen, det vill säga vårdgivarna, sköta mätningarna.

– Den viktigaste personen för att avgöra kvaliteten på vården är vårdaren och i andra hand andra linjens chefer. Det är professionen som ska göra bedömningen av vårdinsatserna, inte mottagarna.

Men som ett instrument för att garantera kvaliteten i vården ansåg han att vinsttaket är ett mycket effektivare styrmedel. Inga-Kari Fryklund hade en helt annan uppfattning.

"Bemötande och service viktiga kvalitetsmått"

– Med Ilmar Reepalus förslag om vinsttak kommer de privata vårdgivarna inte att överleva. Det är jättebra att vi äntligen pratar om vad som är viktigt – kvaliteten på vården. Medborgarna vill självklart se var och hur skattepengarna används. Transparensen är jätteviktig.

Till skillnad från Ilmar Reepalu ansåg Göran Henriks att man absolut ska fråga vårdmottagarna hur de upplever vården.

– Bemötande och service är jätteviktiga mått på kvalitet. Men vi måste också följa upp den tekniska kvaliteten. Och med ett nationellt kvalitetsindex blir siffrorna jämförbara.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Seminariet i sin helhet:

Taggar: Almedalen, Almedalen 2017