XBRL en hit för myndigheter

2017-01-23 12:06

Både pengar och tid finns att spara för myndigheter som börjar använda en enklare överföring av standardiserad information. Det skriver Ekonomistyrningsverket (ESV) i en ny rapport.

Under hösten 2016 genomförde Ekonomistyrningsverket ett utvecklingsprojekt för att prova en standardiserad överföring av detaljinformation till Riksrevisionen från två myndigheter med olika ekonomisystem. Valet föll på XBRL – den XML-baserade formatstandarden för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information.

I sammanfattningen ställer sig ESV:s projektgrupp positiva till digital rapportering och skriver bland annat: ”Projektgruppens bedömning är att det på sikt finns stora vinster med att standardisera informationsöverföringen mellan administrativa system och att det är fullt genomförbart med den teknik och den myndighetsorganisation som finns i dag.”

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Digital rapportering, XBRL