Uppdaterad exempelsamling med revisionsberättelser

2017-01-05 13:51

FAR har samlat ett antal vanligt förekommande exempel på hur uttalanden i en revisionsberättelse för ett svenskt aktiebolag kan utformas vad gäller modifieringar, anmärkningar och upplysningar.

Det rör sig bland annat om berättelser där revisorn anmärker på förekomsten av förbjudna lån eller underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning.

Exemplen utgör inte en del av FARs normgivning, det vill säga de ingår inte i FAR:s rekommendationer eller uttalanden, utan ska ses som stöd i det dagliga arbetet.

FAR vill även understryka att dokumentet innehåller exempel på hur revisionsberättelsen kan utformas och ska inte ses som mallar på hur de ska utformas. Varje revisionsberättelse måste alltid i sin helhet utformas i enlighet med lag och god sed beroende på situationen i det enskilda bolaget.

Till varje exempel finns en inledande beskrivning av förutsättningarna för upprättandet av revisionsberättelsen. I vissa fall ges även en förklarande text till berättelsen. Grundmallen för revisionsberättelsen är det exempel på en revisionsberättelse för svenska aktiebolag som återfinns i RevR 700.

Ta del av hela exempelsamlingen här

Taggar: Revision