Nyheter i FAR:s rekommendationer och uttalanden om revision

2017-01-02 15:33

FAR:s policygrupp för revision har under december 2016 beslutat om ändringar i FAR:s revisionsrekommendationer och -uttalanden.

Den mest aktuella ändringen är i RevU 16  Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Läs en sammanfattning av ändringarna i Nyheter i  FAR:s revisionsrekommendationer och -uttalanden. Du hittar den här intill under "Från verktygslådan".

Taggar: Revision