Nordiska standarden diskuterades i Paris

2017-01-27 15:43

Det nordiska förslaget om en anpassad revision för mindre företag diskuterades vid en konferens anordnad av IAASB och ordförandelandet Frankrike. FAR:s generalsekreterare kommenterar direkt från Paris.

Den nordiska standarden, eller Standard for Audit of Small Entities (SASE) lanserades 2015 efter dialog med The International Auditing and Assurance Standards Board´s (IAASB) ordförande Arnold Schilder. Nu är frågan tillbaka vid hans bord, efter att ha beretts i Norden under ett par år.

- Från nordiskt håll hade vi under flera år framfört önskemål till IAASB om en standard för revision i mindre företag. Efter ett möte hösten 2013 menade Arnold Schilder att vi själva borde ta initiativet och ta fram ett förslag på hur en sådan standard skulle kunna se ut. Och vi var snabba att anta utmaningen, berättar Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

En nordisk projektgrupp tillsattes och första mötet hölls i mars 2014. Ett år senare, i april 2015, fanns redan ett färdigt förslag till standard som gick på remiss i de nordiska länderna. Remissrundan visade på en splittrad bild. Det stod klart att en global förankring skulle vara en förutsättning för att kunna gå vidare.

I dag har Nordiska Revisorsförbundet presenterat SASE för kollegor och standardsättare från hela världen. Vad fick ni för reaktioner?

- Det blev en livlig diskussion och "think simple first" blev som ett mantra i rummet. Samtidigt verkar många sitta fast i ISA. Istället för att våga steget att anpassa revisionen genom en standard ropar man efter mer utbildning och fler exempel.

När blir SASE verklighet?

- IAASB måste nu samla ihop intrycken från mötet i Paris och återkomma med en konkret plan. Jag blir överraskad om lösningen blir SASE eller någon annan ny standard. Snarare kommer man att förenkla inom ISA, för något måste hända. Tyvärr tar sådana här processer lång tid, men vi har i varje fall satt bollen i rullning. Utan det nordiska initiativet hade det inte hänt någonting.

Text: Rakel Lennartsson
rakel.lennartsson@far.se

Taggar: IFAC, Revision