Kampanj för den auktoriserade redovisningskonsulten

2017-01-20 13:05

När styrgruppen för sektion Redovisning träffades senast blev det ett inspirerat möte. Kreativiteten flödade i en workshop kring den kommande kampanjen för profilering av den auktoriserade redovisningskonsulten.

– Hela tanken med kampanjen är att vi ska hjälpa FAR:s auktoriserade redovisningskonsulter att stärka deras yrkesroll. Vi kommer gå ut brett i våra kommunikationskanaler och vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att få spridning på kampanjen i sociala medier, säger Alvaro Rodriguez, medlem i styrgruppen.

Alvaro uppmanar alla att hålla ögonen öppna och lägger till:

– Vi tror stenhårt på det här!

Den andra punkten på mötet handlade om att lyfta fram den auktoriserade redovisningskonsultens utförandeansvar.

– Det gäller ansvaret mot styrelse och ägare, men också mot bland annat systemleverantörer. Vilket är vårt ansvar, med bakgrund av uppdragsbrev och FAR:s allmänna villkor? Vi tror att diskussionen också bör innefatta hur ansvaret ska fördelas mellan ARKen, systemleverantören och kunden för vilket system som används. Vi förbereder en artikelserie om detta.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Redovisningskonsult