Hej då revisionsplikt - hej ekobrott

2017-01-27 07:38

Sju år har gått sedan revisionsplikten slopades för mindre aktiebolag – en reform som omfattade cirka 70 procent av aktiebolagen. Vad har reformen inneburit och vad händer härnäst?

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 och omfattade drygt 70 procent av aktiebolagen. Syftet var att företagens administrativa kostnader skulle bli mindre genom att företagen själva kunde välja att köpa de revisions- och redovisningstjänster som de behövde.

Effekten blev att aktiebolag som företagsform ökade explosionsartat. Men av alla nyregistrerade aktiebolag väljer i dag 80-85 procent bort revision.

I praktiken innebär avskaffandet av revisionsplikten att revisionen är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger mer än ett av följande tre gränsvärden:

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 anställda

Men vem kontrollerar att företagen sköter sig? Ingen – visar det sig.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Revision, Revisor