Dags för kvalitetskontroll av skatterådgivare

2017-01-04 15:07

I dagarna skickas de första kallelserna ut till kvalitetskontroll för skatterådgivare. Så funkar det.

Kallelserna till kvalitetskontroll för skatterådgivare skickas ut i god tid. Kvalitetskontrollerna genomförs först någon gång under perioden 1 september till 31 december. Som huvudregel återkommer de sedan vart sjätte år.

Kontrollerna sker av en grupp erfarna kollegor med stöd av FAR:s kvalitetssekretariat. Kvalitetskontrollanterna gör alltid jävsprövning i förhållande till de byråer de ska kontrollera. De går även en utbildning för ändamålet och är själva föremål för kvalitetskontroller.

Systemet finansieras genom att kontrollantens arvode och eventuella kostnader i samband med resor och uppehälle betalas av det företag där den kontrollerade är verksam.

Syftet med auktorisationen och kvalitetskontrollen är att skapa en kraftfull yrkesidentitet och bygga förtroende på marknaden.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Kvalitetskontroll, Skatterådgivare