Riksrevisionen: Statlig internrevision brister

2017-02-24 08:53

Förutsättningarna för internrevisionen inom statlig verksamhet behöver förbättras. Det framgår i Riksrevisionens färska granskningsrapport.

Riksrevisionen har i sin nya granskning av statlig internrevision upptäckt brister bland annat när det gäller internrevisorernas organisatoriska oberoende.

En annan slutsats är att systemet med internrevision blir känsligt när flera myndigheter delar på en och samma internrevisor.

– En förutsättning för att internrevisionen ska lyckas med sitt uppdrag är att den arbetar utifrån en självständig riskanalys. Där finns det en hel del kvar att göra, konstaterar Robert Boije, chef för Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision, i ett pressmeddelande.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Revision