Fortsatt utveckling av Reko

2017-02-03 15:51

Den utgåva av Svensk standard för redovisningstjänster, Reko som gavs ut 2016 är den som fortsatt gäller. Ny utgåva ges ut när större omarbetning skett.

Sedan FAR gav ut Reko första gången 2008 har standarden varit ett viktigt stöd i redovisningskonsultens vardag. Den har därefter utvecklats och anpassats utifrån nya förväntningar och vunna erfarenheter.

Även under 2016 har det pågått en översyn av Reko inklusive redovisningskonsultens rapportering. De föreslagna förändringarna motiverar emellertid inte utgivning av en ny upplaga.

– Vi fortsätter att bearbeta innehållet under 2017 inför en eventuell utgåva 2018. Reko 2016 gäller tills ny utgåva ges ut, säger Kristina Lilja, ordförande i sektion Redovisning.

Taggar: Redovisning, Redovisningskonsult, Reko