3:12-utredningen: FAR kritisk till högre skatt

2017-02-09 09:47

FAR säger ja till slopat kapitalandelskrav och förändrade regler för generationsskiften, men riktar samtidigt kritik mot att de föreslagna 3:12-reglerna innebär kraftiga skattehöjningar.

3 november överlämnades utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) till finansminister Magdalena Andersson. De föreslagna reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018, och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017.

Fredagen 10 februari 2017 är sista dagen att lämna remissvar på utredningen, som mötts av ris och ros. Så även från FAR.

– Vi välkomnar att utredningen har eftersträvat ökad konkurrensneutralitet genom att slopa kravet på ägarandel om minst fyra procent. Den tröskeln har lett till skattedrivna omstruktureringar och har försvårat affärsmässiga samgåenden, säger Magnus Larsson, ordförande i FAR.

I sitt remissvar säger FAR alltså ja till slopat kapitalandelskrav och förändrade regler för generationsskiften. Men när det gäller reglerna om löneuttag anser FAR att de även i utredningens förslag är för komplexa och ställer krav på orimligt höga lönenivåer. Dessutom skriver FAR i remissvaret att det är olyckligt att förenklingsregeln försämras dramatiskt för 72 procent av företagarna.

– En stor brist i förslaget är avsaknaden av förenkling. Dessutom höjs skatten kraftigt för landets jobbskapare. Det gör att man måste resa ett frågetecken kring den slutliga effekten på statsfinanserna, säger Dan Brännström.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Fåmansbolagsreglerna, Skatt