Revisorsinspektionen lanserar ny webbplats

2017-12-22 09:26

Revisorsinspektionen har en ny webbplats med ny design. De har jobbat hårt för att göra den mer användarvänlig, lättnavigerad och intressant för besökarna. Webbplatsen är anpassad för dator, mobil och surfplatta.

I samband med att den nya webbplatsen lanserades har en uppdatering gjorts av beskrivningen av revisorns ansvar. Enligt RevR 700 Revisionsberättelsens utformning får revisorn i sin revisionsberättelse hänvisa till Revisorsinspektionens webbplats för delar av revisorns ansvar. Denna hänvisning är liksom tidigare begränsad till aktiebolagens revisionsberättelser. Både tidigare och uppdaterad beskrivning hittar du här. Det innebär att punkterna 44 och 56 i RevR 700 ska uppdateras med adressen www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

Här finns översättningar till engelska av beskrivningarna av revisorns ansvar från Revisorsinspektionens webbplats.

Taggar: Revisorsinspektionen