”Revisionsplikten bör återinföras”

2017-12-21 09:38

Revisionsplikten bör återinföras. Det slår Riksrevisionen fast efter att ha granskat reformen.

– Det är bra att det har gjorts en första utvärdering av den stora reformen. Rapporten visar tydligt på revisionens nytta i näringsliv och samhälle, och jag delar slutsatsen att det ska vara revision i alla aktiebolag, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

I november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Omkring 70 procent av alla aktiebolag berördes av reformen vars syfte var att minska kostnaderna för företagen.

Förändringen innebar att revisionen blev frivillig för aktiebolag som inte överstiger mer än ett av följande tre gränsvärden:

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 anställda

Bolagsverket har flaggat för att reformen fört med sig att kvaliteten på årsredovisningarna blivit sämre, och även Ekobrottsmyndigheten har varnat för hur aktiebolag används som brottsverktyg. Dock kan varken Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket statistiskt slå fast att den frivilliga revisionen lett till ökad ekonomisk brottslighet.

Revisionsplikten bör återinföras

Nu har Riksrevisionen valt att granska reformen som funnits i sju år. Resultatet presenterades under torsdagen och granskningen visar att myndigheten anser att revisionsplikten för små bolag bör återinföras. 

I rapporten framkommer också att aktiebolag som valde bort revisionen växte långsammare i nettoomsättning och personalstyrka.

Rapporten visar att det gick sämre för de bolag som valde bort revision. Detta förklaras bland annat av att revisorn inte längre följer verksamheten och lämnar goda råd, säger Dan Brännström.

Riksdagen har tidigare bett regeringen överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Riksrevisionen rekommenderar i stället regeringen att verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs.

– Rapporten försvårar definitivt för de politiska krafter som vill höja gränsvärdena för revisionsplikt, säger Dan Brännström.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Revision, Revisor