Nyheter inför bokslutet 2017

2017-12-04 07:15

För sjuttonde året i rad skriver Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, Nyheter inför bokslutet för Balans. I år skriver hon tillsammans med Catharina Pramhäll, Hans Hällefors och Jörgen Nilsson.

Vilka är årets viktigaste frågor?

– Förra året präglades av förenklingar i ÅRL som påverkade såväl mindre som större företag. I år finns det inga stora ändringar av ÅRL eller BFL. BFN har publicerat vissa ändringar i sin normgivning. För företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS har det varit ett år av förbere­delser. Främst inför att börja tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument, säger Carina Edlund.

– Därutöver har IASB publicerat ändringar av befintliga standarder. Rådet för finansiell rapportering har publicerat en årsuppdatering som ska tillämpas per 1 januari 2017. Vidare har Rådet publicerat ett utkast till nytt uttalande samt förslag på ändringar att tillämpas från och med 1 januari 2018.

Nyheter inför bokslutet 2017 >>

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se