Medlemmarna allt nöjdare med FAR

2017-12-11 12:35

Årets medlemsundersökning genomfördes av Sifo i månadsskiftet oktober – november och visar att FAR:s medlemmar blir allt nöjdare med organisationen. I motsvarande undersökning 2015 hade FAR ett Nöjd Medlems-Index (NMI) på 64. I årets undersökning ligger NMI på 66 och omdömena är generellt höga.

– Först och främst vill jag tacka alla medlemmar som tog sig tid att svara på enkäten. Det hjälper oss att bli ännu bättre. Vi valde att lägga årets undersökning på hösten för att medlemmarna skulle ha bättre med tid att svara. Svarsfrekvensen är också högre i årets undersökning, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Enligt undersökningen är de tre viktigaste skälen för medlemskap auktorisationen, utbildningen och medlemsrådgivningen. Dessutom anser många att FAR:s arbete med utvecklingen av god yrkessed är ett angeläget skäl för att vara medlem.

Förenkling en viktig medlemsfråga

De två viktigaste frågorna som medlemmarna vill att FAR ska driva är förenkling och profilering av yrkesrollerna, följt av revisionsplikt och etikfrågor i näringsliv och samhälle.

– Vi har nyligen fått resultatet av undersökningen och går nu med spänning igenom resultatet. Det är många frisvar och de är ju extra intressanta att läsa, säger Lena Henriksson kommunikationschef i FAR.

Vi kommer att under vintern och våren berätta mer om resultatet på far.se. Undersökningen kommer att finnas tillgänglig för medlemmarna på FAR:s webbplats efter årsskiftet

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se