HQ-domen: KPMG slipper skadestånd

2017-12-14 12:12

KPMG och HQ Banks tidigare ledning har krävts på 3,2 miljarder i skadestånd av bankens tidigare aktieägare. Nu avvisar Stockholms tingsrätt skadeståndskravet. Utfallet är väntat, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare

I november 2016 inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt. I dag, drygt ett år senare, faller domen i skadeståndsmålet där bland andra KPMG och revisorn Johan Dyrefors är inblandade. De tidigare aktieägarna i HQ Bank har genom bolaget HQ AB stämt bankens tidigare ledning, Öresund AB som var huvudägare i HQ, KPMG samt HQ Banks dåvarande revisor Johan Dyrefors och krävt dem på skadestånd. Summan uppgår till 3,2 miljarder kronor samt 600 miljoner kronor i vinster som aktieägarna menar delats ut felaktigt plus ränta. Totalt runt fem miljarder kronor.

Stockholms tingsrätt avvisar nu skadeståndskravet från HQ AB.

"Utfallet är väntat"

– Utfallet är väntat. Revisorsinspektionen bekräftade ju i sitt beslut att revisionen i HQ Bank utförts enligt god revisionssed. Dessutom friade tingsrätten tidigare revisorn. Därför är det logiskt att skadestånd inte ska utgå, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Bakgrunden är HQ Banks krasch 2010. Efter att ha bedrivit handel med optioner för egen del men förlorat pengar valde banken att snabbt göra sig av med tradingverksamheten. Stora förluster uppstod i samband med detta och historien slutade med att Finansinspektionen drog in HQ Banks banktillstånd. När Carnegie tog över bankens kunder förlorade aktieägarna sina investeringar.

En av investerarna som ägt aktier i HQ och förlorat pengar i samband med kraschen är norrmannen Kristoffer Stensrud. I en intervju i SvD Näringsliv säger han att det viktigaste nu är att domen sätter en gräns.

– Vi behöver en avgränsning för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet, säger han till SvD Näringsliv.

I brottmålsrättegången som pågick tidigare, och där domen föll i somras, friades Qviberg och övriga åtalade helt.

KPMG har också hela tiden haft inställningen att HQ AB:s krav saknar all grund. Revisorsinspektionen har granskat revisionen av HQ AB och HQ Bank för räkenskapsåren 2007 till 2009 och kommit till slutsatsen att revisionerna utförts enligt god revisionssed, framhåller KPMG.

Ett "rekordmål"

Skadeståndsmålet beskrivs i flera medier som ett ”rekordmål”, både sett till storleken på skadeståndet och tidsåtgång och kostnader för de inblandade parterna. Bara domen är på cirka 2 500 sidor. Om domen från Stockholms tingsrätt kommer att överklagas återstår att se.

Dan Brännströms krav på en oberoende HQ-kommission där de involverade myndigheternas arbete med HQ granskas kvarstår dock.

– Hade Finansinspektionen grund att stänga HQ Bank? Det krävs en HQ-kommission för att få det lärande som måste till efter det här.

Text: Charotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Revision, Revisor