Förmånlig ansvarsförsäkring för dig som FAR-medlem

2017-12-05 14:25

Vad gör du om en uppdragsgivare riktar ett skadeståndskrav mot dig i egenskap av redovisningskonsult och anser att du i ditt uppdrag har varit oaktsam? Vi erbjuder dig som FAR-medlem en förmånlig försäkring.

Alla kan vara försumliga i sin yrkesroll och även redovisningskonsulter kan bli skadeståndsskyldiga mot uppdragsgivare. Vårdslös rådgivning kopplad till exempelvis deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärenden kan leda till skadeståndskrav mot dig som redovisningskonsult.

FAR erbjuder dig som medlem en förmånlig ansvarsförsäkring. Den omfattar skadeståndsskyldighet för ekonomiska skador som en redovisningskonsult tillfogar sin uppdragsgivare genom fel eller försummelse i samband med uppdraget.

Krav för medlemskap

För att en redovisningskonsult ska kunna bli medlem i FAR krävs en ansvarsförsäkring. För revisorer är denna typ av försäkring lagstadgad.

Vår försäkringsförmedlare Willis Towers Watson har i samarbete med Länsförsäkringar tagit fram en mycket förmånlig ansvarsförsäkring. Försäkringen är tänkt att ge ett bra skydd i samband med skadeståndskrav som riktas mot redovisningskonsulten.

Ansvarsförsäkringen innehåller bland annat följande viktiga åtaganden:

  • Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen åtar sig Länsförsäkringar att utreda om redovisningskonsulten har varit försumlig och det föreligger skadeståndsskyldighet.
  • Länsförsäkringar förhandlar med den som kräver skadestånd och betalar det skadestånd som redovisningskonsulten är skyldig att erlägga till uppdragsgivaren. 

Denna ansvarsförsäkring erbjuder premiebefrielse de tre första tre månaderna i samband med nyteckning kombinerat med en väldigt förmånlig premie och ett omfattande försäkringsskydd.

Om du har frågor kring försäkringen och önskar fullständiga försäkringsvillkor, ring 08-587 095 87, mejla farforsakring@willis.se eller gå in på www.farforsakring.se och läs mer.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Medlemsförmåner, Redovisningskonsult