Vad innebär skilsmässan från Srf konsulterna?

2017-08-31 13:36

För dig som är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR påverkas framför allt kvalitetskontrollen och Reko när FAR och Srf konsulterna avbryter samarbetet. Och för den som ännu inte är medlem påverkas invalskraven och examen.

I dag blev det officiellt att FAR och Srf konsulterna går skilda vägar. Men vad innebär det rent konkret för de auktoriserade redovisningskonsulter som är FAR-medlemmar?

– Vi kommer att göra en översyn av processen för kvalitetskontrollen. Fokus kommer att förflyttas från detaljnivå till att istället titta mer övergripande på byrårutiner, intern kvalitetssäkring och ska-kraven i Reko. Vi vill att våra medlemmar ska se positivt på kontrollarbetet och att man ska känna en stolthet i att vara godkänd i FAR:s kvalitetskontroll, säger Camilla Carlsson på FAR.

Utvecklingen av Reko, som tidigare skett tillsammans med Srf konsulterna, kommer nu att fortsätta helt i FAR:s egen regi och en ny Reko-grupp har skapats.

– Målsättningen är att Reko i högre utsträckning ska beskriva och vara ett stöd i konsultens vardag. För att den ska behålla sitt värde måste den också spegla framtidens konsulter och arbetssätt i branschen, säger Sofia Wallebom på FAR.

Förändrade invalskrav

För de redovisningskonsulter som vill bli FAR-medlemmar kommer invalskraven att förändras. Bland annat sänks kravet på fem års praktiktid till tre år. Examinationen genomgår inte någon större förändring.

– Vi kommer upprätthålla samma höga nivå på examinationen för att behålla och förstärka värdet på titeln auktoriserad redovisningskonsult, säger Sofia Wallebom.

Yrkesrollen står inför stora förändringar och FAR har under en längre tid arbetat med dessa frågor, bland annat i form av två framtidsstudier. FAR kommer fortsätta att vara ett proaktivt stöd för redovisningskonsulterna i omställningsarbetet.

– Vi kommer i ännu högre utsträckning lyssna på våra medlemmar och på vad som efterfrågas. Ett företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult knuten till FAR ska känna trygghet.

Lanserar kampanj under branschdagarna

Under hösten kommer FAR också att lansera en ARK-kampanj i syfte att stärka yrkesrollen. Den kommer att lanseras under FAR:s branschdagar 21–22 september.

– Vi kommer att informera löpande i nyhetsbreven och på FAR:s webbplats om arbetet kring hur vi utvecklar medlemsnyttan, säger Camilla Carlsson.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Redovisningskonsult, Reko