FAR och Srf konsulterna avslutar samarbetet

2017-08-31 13:36

I dag avslutar de två branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter. Beslutet är gemensamt och innebär att den samverkan kring Svensk standard för redovisningstjänster (Reko), utbildning, examination och kvalitetskontroll som funnits sedan 2009 upphör med omedelbar verkan.

- Vi vill utveckla medlemsnyttan och auktorisationen av redovisningskonsulter på egen hand. Digitaliseringen medför sannolikt stora förändringar för yrkesrollen och i den omställningen vill vi vara ett proaktivt stöd, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

FAR och Srf konsulterna har tillsammans byggt upp auktorisationen av redovisningskonsulter. Tillämpningen av branschstandarden Reko har varit en grundbult. Tillsammans med organisationernas utbildningskrav och kvalitetskontroller har den bidragit till höjd kvalitet i redovisningstjänsterna och därigenom nytta för näringsliv och samhälle. För närvarande finns totalt cirka 4 000 auktoriserade redovisningskonsulter som medlemmar inom FAR och Srf konsulterna.

- Ett företag som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult knuten till FAR ska känna trygghet. Relevant och snabb rapportering ger kunden bra underlag för beslut och underlättar verksamhetsutvecklingen, säger Dan Brännström.

Taggar: Redovisningskonsult, Reko