Uppdaterade exempel på modifierade revisionsberättelser i brf

2017-04-05 14:43

Två exempel på modifierade revisionsberättelser i bostadsrättsföreningar enligt revisionsberättelsens nya utformning har uppdaterats.

Båda exemplen avser bostadsrättsföreningar som har upprättat årsredovisning enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Exemplen utgör inte en del av FAR:s normgivning, det vill säga de ingår inte i FAR:s rekommendationer eller uttalanden, utan ska ses som stöd i det dagliga arbetet.

FAR vill även understryka att det är exempel på hur revisionsberättelserna kan utformas och ska inte ses som en mall på hur de ska utformas. Varje revisionsberättelse måste alltid i sin helhet utformas i enlighet med lag och god sed beroende på situationen i det enskilda företaget. Exemplen är baserade på exempel 19 Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar i RevR 700 Revisionsberättelsens utformning.

Taggar: BRF, Revisor