Skapa en stressfri arbetsmiljö med enkla medel

2017-04-27 14:28

När styrgruppen för sektion Redovisning träffades senast pratade man bland annat om hur man med enkla medel gör en stressig arbetssituation under högsäsong lättare att hantera.

Merparten av mötet ägnades dock åt att konkretisera innehållsidéer till en artikel om den auktoriserade redovisningskonsultens utförandeansvar.

– Utöver den artikeln hoppas vi också kunna publicera en artikel om insourcinguppdrag, något som blir allt vanligare för den auktoriserade redovisningskonsulten, säger Klaes Gidlund, medlem i styrgruppen.

I takt med automatiserings- och digitaliseringsprocessen blir det allt viktigare att våga paketera redovisningstjänsterna med fasta priser.

– De redovisningsbyråer som redan har börjat göra det har också gjort det framgångsrikt. Och vi vill från styrgruppen verkligen passa på att rekommendera att man kommer igång med detta om man inte redan har gjort det.

Stäng av telefonen ibland

Styrgruppen vill också passa på att ge några enkla, väl fungerande, råd för hur man kan skapa en mindre stressande och mer effektiv arbetsmiljö.  

– Några enkla saker man kan göra är att ha en period under dagen avsatt till telefontid. Övrig tid kan man ha telefonen avstängd och hänvisad. Bestäm också mellan vilka tider du ska ringa tillbaka på missade samtal. Detsamma kan du göra för mejlen – skapa ett autosvar under vissa tider av arbetsdagen.

I övrigt uppmärksammade styrgruppen glädjande att allt fler läser FAR:s nyhetsbrev. Öppningsfrekvensen har flera gånger under våren överstigit 50 procent, vilket är en väldigt bra siffra.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Redovisningskonsult