Ska vi vara felrättare eller coachande rådgivare?

2017-04-03 12:24

Det senaste mötet i styrgruppen för sektion Redovisning kretsade framför allt kring den auktoriserade redovisningskonsultens nya roll i skenet av den pågående digitaliseringsprocessen.

Att spelplanen och förutsättningarna för att vara en framgångsrik auktoriserad redovisningskonsult är i snabb förändring har knappast undgått någon. Att processen går fortare än många trott är också ett faktum och många kunder har redan kommit långt i automatiseringen och lagrar mycket av sitt material i molnet.

– Det känns som det finns två vägar att välja i vårt yrke. Antingen blir vi felrättare – det vill säga vi tar hand om det som blir fel när våra kunder själva sköter sin kontering, kvittohantering, registervård och så vidare. Eller så blir vi coachande rådgivare som tar betalt för värde. Själv har jag redan valt, jag vill inte bli felrättare, säger Mikael Bergsten, auktoriserad redovisningskonsult på EY och ny medlem i styrgruppen. 

Ska titta både bakåt och framåt

En coachande rådgivare hjälper sina kunder att titta både bakåt och framåt. Ibland hjälper man till med historisk analys, konsolidering och rapportering i periodiska processer som budget, prognos och bokslut. Men i den coachande rådgivarens roll ligger det till exempel att hjälpa kunderna med framåtblickande analys, simuleringar och affärsorienterade kommentarer av budget, prognos och månadsbokslut.

– Allt börjar med att vi måste våga ställa enkla och öppna frågor och kanske framför allt – att bli ännu mer intresserad av kunden och verksamheten. Vi måste våga utmana genom att ställa frågorna: vart är ni på väg, vad har ni för planer och hur ska ni göra för att komma dit?

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Redovisningskonsult