FAR:s medlemsrådgivning: Det här vill branschfolk veta

2017-04-12 18:39

Vilka frågor som är mest frekventa hos FAR:s medlemsrådgivning beror givetvis på perioden på året och vad som är i ropet just då. Vi har pratat med några av rådgivarna och tagit tempen på vårens hetaste snackisar.

De senaste tre åren har FAR:s rådgivare hanterat cirka 1 700 – 1 800 inkomna branschärenden per år. Föreningsjuristerna Sara Orback och Maria Lantz ägnar en betydande del av sin tid åt att svara på medlemsfrågor.

– Medlemsrådgivningen får många frågor från revisorer om förtida avgång. Det kan exempelvis handla om att kunden inte har betalat den förra revisionen och nu är det dags för nästa. Om det har gått alltför lång tid och en avgång skulle försätta kunden i så kallad revisorsnöd är det då ofta inte möjligt att avgå med hänvisning till att man inte har fått betalt. För att undvika denna situation bör revisorn avgå tidigt när kunden inte betalar, säger Sara Orback.

Lån till ett systerbolag

En annan fråga som medlemsrådgivningen ofta får är om ett lån till ett systerbolag eller till ägaren av bolaget är tillåtet. Ett svar Maria Lantz kan bistå med.

– Om låntagaren omfattas av den förbjudna kretsen, exempelvis vd, ägare, styrelseledamöter, familjemedlemmar till vd, ägare och/eller styrelseledamöter, eller ett företag som kontrolleras av någon av dessa – är lånet förbjudet men kan ändå vara tillåtet om det omfattas av någon av undantagsreglerna. Exempelvis kan ett lån trots att det är riktat till någon som omfattas av den förbjudna kretsen vara tillåtet om det är ett kommersiellt lån. För att vara ett kommersiellt lån krävs att lånemottagaren bedriver rörelse vid lånetillfället och att det finns affärsmässiga skäl till lånet utifrån långivarens intressen, säger hon.

Nya revisionsberättelsen

Johanna Svensson är auktoriserad revisor på branschorganisationen och insatt i frågor som rör hennes fält av expertis.

– Många ställer frågor om utformningen av den nya revisionsberättelsen eftersom de nya rekommendationerna RevR 700, RevR 701 och RevR 705 trädde i kraft för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. I den nya revisionsberättelsen finns bland annat ett nytt avsnitt som heter Annan information än årsredovisningen. Många medlemmar behöver hjälp med att identifiera om deras uppdrag omfattar någon annan information att rapportera om och hur rapporteringen ska göras i revisionsberättelsen, berättar hon.

Ett annat område som det ställs mycket frågor kring är intyg. Bland annat undrar man vad en revisor kan intyga och vilken standard som ska tillämpas.

– Osäkerheten kring intyg beror delvis på att instruktioner och mallar från de som begär in intygen inte är korrekt utformade mot bakgrund av de standarder som revisorn har att förhålla sig till. Viktigt för revisorn att tänka på när ett intyg ska avges är bland annat typen av information, om ett bestyrkande ska göras och i så fall vilken grad av säkerhet det rör sig om, granskningsåtgärder och rapportering, tillägger Johanna Svensson.

Elektronisk lagring

Även många redovisningskonsulter hör av sig till medlemsrådgivningen. Auktoriserade redovisningskonsulten Camilla Carlsson på FAR ger råd och svar. Hon berättar om vårens populäraste frågetecken:

– Vi får många frågor kring arkivering av räkenskapsinformation kopplat till elektronisk lagring. Det är av yttersta vikt att man kan skriva ut sin räkenskapsinformation utan fördröjning. Dessutom ska det framgå av företagets arkivplan hur man har valt att arkivera företagets räkenskaper.

Vidare tar Camilla Carlsson emot många undringar kring förändringen i ÅRL. Exempelvis: ska ett K2 företag som inte haft några anställda under året lämna upplysning om medeltalet anställda i bolaget årsredovisning?

– Företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas. Men ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen, förtydligar hon.

Du hittar FAR:s medlemsrådgivning här.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se