95 procent inom revisionsbranschen jobbar övertid

2017-04-03 08:15

Den ordinarie arbetstiden räcker inte till för att göra jobbet. 95 procent inom revisionsbranschen arbetar övertid. Sju procent jobbar mer än 32 timmar i månaden extra.

Civilekonomerna har i en medlemsundersökning ställt frågor om lön och övertid. En av branscherna där förbundet har sina medlemmar sticker ut bland svaren - revisionsbranschen.

95 procent har uppgett att de arbetar övertid varje månad. Snittet bland Civilekonomernas medlemmar ligger på 82 procent.

– Övertid har tyvärr blivit en norm på många arbetsplatser, konstaterar Ulrika Emteryd, förhandlare och ombudsman.

Verkligheten ser annorlunda ut

Den ordinarie arbetstiden i Sverige är för de allra flesta 40 timmar. På papperet i alla fall. Verkligheten ser många gånger annorlunda ut.

Bland de 11 000 medlemmar som svarat på frågorna säger nästan 40 procent att de jobbar mer än nio timmar övertid i månaden. 14 procent kommer upp i minst 17 timmar och fyra procent arbetar över 32 timmar eller mer. Varje månad.

Civilekonomerna har brutit ner siffrorna per bransch. Endast sex procent av revisorerna säger att de aldrig arbetar övertid. 36 procent jobbar över en till åtta timmar i månaden.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Läs hela texten på Balanswebben

Taggar: Revisor