3 frågor till Jonas Svensson

2017-04-27 09:34

Utredningen "Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden" (SOU 2017:31) har haft i uppdrag är att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Jonas Svensson, före detta ordförande i FAR, har suttit med som expert i utredningen och lämnat ett särskilt yttrande till utredningen.

Utredningens förslag innebär att Bokföringsnämnden ska utarbeta ett allmänt råd för bostadsrättsföreningar, som ska baseras på K2/K3. Enligt din uppfattning leder det inte till ”ett ändamålsenligt sparande och därmed inte till ett tillräckligt konsumentskydd”. Hur menar du då?

– Enligt utredningens förslag ska ”sparande” tryggas genom att komponentavskrivningar ska användas, på samma sätt som i dag sker i K3. Det ger knappast ett relevant sparande, möjligen ett högre sparande än i dag. Ett mer ändamålsenligt sätt att spara är att basera det på föreningens verkliga framtida utgifter. Utgifterna bör baseras på styrelsens planerade åtgärder. På så vis blir transparensen större när det gäller nivå, behov och när i tiden åtgärder ska göras och hur de ska finansieras.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: BRF