Redovisningskonsult: Kan vara en risk att inte jobba med hållbarhetsfrågor

2016-09-13 20:19

Hållbarhet är en fråga som blir allt mer angelägen för företagen. Och för dig som redovisningskonsult öppnar sig nya affärsmöjligheter.

Information om hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor efterfrågas allt oftare vid offertförfrågningar och rekryteringar. Och att kunna presentera någon form av hållbarhetsinformation upplevs av många företag som en konkurrensfördel. För redovisningskonsulter, som är väl insatta i företagens ekonomi och verksamhet, innebär detta ett nytt affärs- och rådgivningsområde.

– Hållbarhet är viktigt för många mindre företag men ofta vet de inte vad och hur de ska göra, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars i Stockholm och medlem i styrgruppen för FAR:s sektion Redovisning.

Lagen gäller från december i år

Med den nya lagen för hållbarhetsredovisning som gäller från december i år, och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet, måste stora företag göra en hållbarhetsredovisning. Men även mindre företag kan beröras av lagkraven, som leverantörer till större företag. De stora företagen kan till exempel behöva veta hur leverantörer och underleverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Vissa branscher förväntas dessutom vara transparenta när det gäller hållbarhet även om de specifika företagen inte omfattas av lagkraven, till exempel transportsektorn och tillverkningsindustrin.

– Många företag har redan hållbara strategier för företagets verksamhet, men har inte satt någon etikett på arbetet. Vi kan hjälpa företagen att identifiera dessa frågor och lyfta fram dem i årsredovisningen. Till exempel om företaget kör miljöbilar eller satsar på bättre arbetsvillkor för personalen, säger Yvonne Jansson.

En risk att inte jobba med frågorna

I takt med det ökande intresset för hållbarhet kan det vara en risk att inte jobba med hållbarhetsfrågorna. Som redovisningskonsult bör man ta upp detta med företagen, menar Yvonne Jansson.

– En målerifirma som inte använder miljövänlig färg eller saknar bra säkerhetsrutiner för sin personal kan till exempel förlora kunder, säger hon.

Yvonne Jansson betonar att det är viktigt att fundera på vem det är som ska ta del av informationen. Och vad hen är intresserad av att få veta. Om det för målerifirmans kunder är viktigt med information om produkternas inverkan på miljön ärdet kanske frågor om etik och korruption som är viktiga för kunderna till en advokatbyrå.

– Jag hoppas att det här kan bli en dörröppnare för den som är intresserad av att utvecklas och bredda sin affärsverksamhet. Nästa steg blir att upprätta en riktig hållbarhetsredovisning, säger Yvonne Jansson.

Hållbarhetsredovisningarna kan se olika ut

En hållbarhetsredovisning tar upp ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet och kan se olika ut beroende på företagets verksamhet, vilka intressenterna är och hur företaget arbetar med hållbarhet. Den kan göras utifrån olika standarder, men GRI (Global Reporting Initiative) är den vanligaste.

– Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet och ekonomi och har därmed  en unik möjlighet att även hjälpa företaget med de sociala och miljömässiga aspekterna, säger Yvonne Jansson.

På FAR:s Branschdagar 22-23 september med temat Det hållbara ledarskapet ska Yvonne Jansson samt Sofia Wallebom från FAR hålla i seminarierna Hållbarhetsfrågan i mindre företag – så kan redovisningskonsulten bidra.

Taggar: FAR:s branschdagar, Hållbarhet, Redovisningskonsult