"Minska revisorernas ansvar"

2016-09-26 12:51

I skadeståndsprocesser mot bolag råder ett solidariskt ansvar mellan styrelseledamöter, vd och revisorer. Men det är i allmänhet revisorerna som stäms eftersom det ger bäst chans till ersättning. Men revisorerna kan inte ta allt ansvar. Det skriver Jonas Svensson, avgående ordförande i FAR och Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, i en debattartikel i DI.

I skadeståndsprocesser mot bolag råder ett solidariskt ansvar mellan styrelseledamöter, vd och revisorer. Men det är i allmänhet revisorerna som stäms eftersom det ger bäst chans till ersättning. Men revisorerna kan inte ta allt ansvar. Därför måste lagstiftningen ändras, anser Jonas Svensson och Dan Brännström, FAR.

Sällan eller aldrig har vi sett så mycket utkrävande av ansvar. Under året har ett antal vd:ar fått lämna sina uppdrag i noterade bolag. Avgångar har även förekommit i andra delar av samhället. Riksrevisionen är ett uppmärksammat exempel.

Ansvarsutkrävande sker emellertid inte enbart genom att personer måste avgå. Just nu är ett antal tvister aktuella där ansvarsfrågan ska lösas i domstol, bland annat Kraft & Kultur och HQ Bank med skadeståndsanspråk på 1,8 respektive 3,7 miljarder kronor (exklusive ränta). Till bilden hör även Prosolvia där det utdömda skadeståndsbeloppet uppgick till drygt 2 miljarder kronor, varav cirka 50 procent utgjorde ränta, innan förlikning träffades på 742,5 miljoner kronor. Beloppen kan tyckas uppseendeväckande höga med tanke på att det rör sig om relativt små verksamheter. Vad hade hänt om den påstådda skadan hade uppkommit i ett större börsbolag?

Läs hela debattartikeln här

Taggar: Debatt